Προδιαγραφές Υλικών
Αντοχή σε θλίψη ≥ 600kg/cm²
Απορρόφηση <12% σε όγκο
Πυκνότητα >2.20kg/cm³
Αντοχή διαστάσεων ±2mm
Αντίσταση σε οξέα 0.5mg/mm² (μείωση όγκου)