Συσκευασίες
  προϊόν διαστάσεις συσκευασία τεμαχια / m2 τεμαχια / συσκευασία m2 / συσκευασία βάρος τεμαχίου βάρος συσκευασίας
enossi packaging ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΛΕΣ (40Χ40Χ3.5cm) ΔΕΜΑ 6.25 58 9.28 12.5 725
enossi packaging ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ (40Χ40Χ3.5cm) ΔΕΜΑ 6.25 60 9.6 12.3 738
enossi packaging ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ (40Χ40Χ3.5cm) ΔΕΜΑ 6.25 60 9.6 12.3 738
enossi packaging ΒΟΤΣΑΛΑ-ΨΗΦΙΔΕΣ (40Χ40Χ3.5cm) ΔΕΜΑ 6.25 60 9.6 12.3 738
enossi packaging ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΛΕΣ (50Χ50Χ3.8cm) ΔΕΜΑ 4 52 13 21 1.092
enossi packaging ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (23Χ18Χ6cm) ΠΑΛΕΤΑ 31 313 10.1 3.9 1.222
enossi packaging ΔΙΠΛΟ ΤΑΥ (20x17x6cm) ΠΑΛΕΤΑ 35 360 10.3 3.6 1.298
enossi packaging ΤΟΥΒΛΟ (20x10x6cm) ΠΑΛΕΤΑ 49 500 10.1 2.5 1.238
enossi packaging ΠΑΒΕ 3 (19Χ24,8Χ6cm) ΠΑΛΕΤΑ 20 220 10.45 5.54 1.220
enossi packaging ΚΑΣΤΕΛΟ (23x14x6cm) ΠΑΛΕΤΑ 37 384 10.4 3.35 1.289
enossi packaging ΣΙΓΜΑ (24x12x6cm) ΠΑΛΕΤΑ 34 352 10.35 3.6 1.267
enossi packaging ΔΙΠΛΟ ΤΑΥ (20x17x8cm) ΠΑΛΕΤΑ 35 300 8 4.57 1.371
enossi packaging ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ (26Χ32Χ8cm) ΠΑΛΕΤΑ 12 96 8 13.54 1.310
enossi packaging ΔΙΑΤΡΗΤΟ (50Χ50Χ10cm) ΠΑΛΕΤΑ 4 36 9 27 972
enossi packaging ΚΡΑΣΠΕΔΟ (100x25x15cm) ΠΑΛΕΤΑ   20   75 1.500
enossi packaging ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΚΗΠΟΥ (100x20x8cm) ΠΑΛΕΤΑ   30   31 930
enossi packaging ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟ (17Χ17Χ34cm) ΠΑΛΕΤΑ 17 108 6.35 13 1.404
enossi packaging KΑΜΙΝΑΔΕΣ 25x25cm ΠΑΛΕΤΑ   45   15.4 693
enossi packaging KΑΜΙΝΑΔΕΣ 30x30cm ΠΑΛΕΤΑ   45   16.2 729
enossi packaging ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ Φ27cm ΠΑΛΕΤΑ   45   15.7 706
enossi packaging ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ Φ32cm ΠΑΛΕΤΑ   45   16.8 756
enossi packaging ΠΛΑΚΕΣ ΔΕΗ (25x50x3.5cm) ΠΑΛΕΤΑ 8 80 10 10 800