Свойства на Материалите
Якост на натиск ≥ 600kg/cm²
Абсорбция <12% на обем
Гъстота >2.20kg/cm³
Устойчивост на величините ±2mm
Устойчивост при киселини 0.5mg/mm² (намаляване на обем)